Is uw idee goud waard voor de regio?

De Regio Groningen-Assen wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat ons gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. De deadline voor de eerstvolgende ronde is 1 november 2017.

Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio en een sterk innovatief karakter kennen, is in de actualisatie Regiovisie deze regeling geïntroduceerd. Inmiddels hebben 24 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage ontvangen. Neem contact op met het Regiobureau voor meer informatie of download Beoordelingskader Regionale & Innovatieve Projecten.

 

Regio Groningen-Assen