'Randstad-denken van kabinet veronachtzaamt potentie van de regio’s’

Geschrieben: 22.März.2012
Foto_Jouke_van_Dijk

Leider steht ein Deutscher Text nicht zur Verfügung. Benutzen Sie für weitere Fragen bitte unsere e-mail Adresse communicatie@regiogroningen-assen.nl.

De Randstad heeft afgedaan als motor van de nationale economie en werkgelegenheid. Groei in arbeidsplaatsen wordt vooral gegenereerd in dynamische regio’s buiten de metropolen. Volgens Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet de overheid daarom juist meer geld besteden in die regio’s. ‘Het rendement van investeringen is er hoger dan in de Randstad’, stelt Van Dijk.

Het kabinet Rutte zet volgens Van Dijk ten onrechte in op groei in de Randstad. ‘Het kabinet lijkt te denken dat alles zich in het westen van het land concentreert, maar dat is een misvatting’, zegt Van Dijk. ‘Banengroei zien we vooral in de regio’s daarbuiten: het gebied dat loopt van Brabant via Utrecht, de Veluwe en Zwolle, tot aan Zuid-Friesland toe. Niet alleen de werkgelegenheid groeit er harder, het geldt ook voor de arbeidsproductiviteit en de lonen. Waarbij de stedelijke centra in deze strook de bruisende groeikernen vormen.

Lees het hele artikel op  http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/2012/12JoukeVanDijk

Bron: www.rug.nl