Experiment in Groningen: studenten verleiden tot spitsmijden

Groninger studenten kunnen zich vanaf 5 september opgeven voor een experiment met het studentenreisproduct, de vroegere OV-studentenkaart. Studenten die aan dit Groningse experiment deelnemen, wisselen hun weekreisproduct in voor een weekendreisproduct. In aanvulling daarop krijgen ze een reisproduct op hun OV-chipkaart waarmee ze doordeweeks in en rond Groningen gratis kunnen reizen na de ochtendspits in de bussen van Qbuzz en treinen van Arriva. Het doel van het experiment is om de OV-ochtendspits in Groningen te ontlasten en te onderzoeken of studenten bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen. 

Financieel aantrekkelijk
De proef richt zich op studenten die in en rond de stad wonen. Als de deelnemende student toch doordeweeks voor 9.00 uur ‘s ochtends wil reizen, dan reist hij met de gebruikelijke korting in de bus of de trein. “Op die manier houden we de drempel laag. Het is ook financieel aantrekkelijk, omdat studenten daarnaast het hele weekend door heel Nederland vrij mogen reizen”, aldus Fleur Gräper - Van Koolwijk, voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe en voorzitter Regio Groningen-Assen.

Samenwerking
Het experiment met het studentenreisproduct is een voorbeeld van maatregelen om Groningen bereikbaar te houden tijdens de komende grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor. In Regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en vervoerders daarvoor al zo’n drie jaar samen. De grote onderwijsinstellingen in Groningen ondertekenden eind juni een intentieverklaring. Daarin spraken zij af om maatregelen te nemen die bijdragen aan een minder drukke ochtendspits. De OV-bedrijven hebben al geïnvesteerd in langere treinen en extra bussen. Spreiding van reizigers moet zorgen voor een betere benutting van die capaciteit. De ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunen deze samenwerking in het kader van het programma Beter Benutten.

Beter Benutten
Het experiment is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar.Regio Groningen-Assen