Regio Groningen-Assen geeft financiële bijdrage aan GAE

De stuurgroep van Regio Groningen-Assen heeft besloten om Groningen Airport Eelde een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van routes te verlenen. Voorzitter Fleur Gräper – van Koolwijk: “Na een intensieve discussie heeft de stuurgroep vandaag ingestemd met een belangrijke investering om de regio te verbeteren. Het regionale belang van de plannen voor het uitbreiden van de routes is groot. Door de uitbreiding van het aantal verbindingen verbetert de economische positie van de regio, maar ook van de luchthaven.”

Gedeputeerde Cees Bijl van Drenthe, die namens de aandeelhouders het verzoek deed aan de regiogemeenten: “Met deze bijdrage onderschrijven de gemeenten in de Regio Groningen-Assen het belang van de luchthaven voor de economische ontwikkeling van de gehele regio. De aandeelhouders hebben altijd aangegeven te hechten aan een zo breed mogelijk draagvlak onder zowel publieke als private partijen. Deze regionale bijdrage aan het routeontwikkelingsfonds past daar uitstekend bij.” 

Waarom is de financiële bijdrage toegekend?
• De luchthaven is onderdeel van de publieke basisinfrastructuur en daarmee een infrastructurele basisvoorziening van de regio en Noord-Nederland.
• De luchthaven kan een bijdrage leveren aan een goed vestigingsklimaat en daarbij de economische ontwikkeling in deze regio en Noord-Nederland.
• In de publieksenquête heeft 86% aangeven dat GAE zich zou moeten ontwikkelen tot ‘Toegangspoort van het Noorden’.
• In de geactualiseerde Regiovisie ‘Veranderende Context, blijvend perspectief’ is het ontwikkelen van het economische kerngebied Groningen-Assen een speerpunt. Groningen Airport Eelde is in de Regiovisie benoemd als economische toplocatie.

Waar wordt de financiële bijdrage voor gebruikt?
De aandeelhouders van GAE hebben de ambitie om de luchthaven te ontwikkelen tot'Internationale toegangspoort van het Noorden'. Het verzoek aan Regio Groningen-Assen betreft een bijdrage van 2,5 miljoen euro aan het routeontwikkelingsfonds ter ondersteuning van nieuwe verbindingen die de bereikbaarheid van de regio en daarmee het vestigingsklimaat verder zullen versterken. Een routeontwikkelingsfonds is een beproefd middel om de aanloop- en marketingkosten van in aanvang onrendabele vluchten van nieuwe luchtvaartmaatschappijen te compenseren.

 

 

Regio Groningen-Assen