Nieuwe spoorverbinding Roodeschool - Eemshaven

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen, Jan Mulder, directeur Regio Noord-Oost van ProRail en burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond hebben samen de laatste meters spoor op de Borkumkade in de Eemshaven gelegd. Daarmee is de aanleg van drie kilometer nieuw spoor van Roodeschool naar de Eemshaven bijna klaar.

Reizigers kunnen in het voorjaar van 2018 vanuit Groningen rechtstreeks met de trein naar de Eemshaven. Een goede verbinding over het spoor naar de Eemshaven is economisch, en maatschappelijk, van belang. Het is een belangrijke extra verbinding voor de regio. Met name forenzen en toeristen hebben veel baat bij de verlengde spoorlijn.

Spoor
Om het doorrijden naar de Eemshaven mogelijk te maken is het bestaande spoor verlengd met drie kilometer nieuw (buitendijks) spoor. Daarnaast is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor tussen Groningen en Roodeschool aangepast, zodat dit straks geschikt is voor personenvervoer. Daarnaast komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en de Eemshaven krijgt een nieuw station.

Samenwerking
Voor het doorrijden van de trein naar de Eemshaven is een investering van 25,8 miljoen euro nodig. Het project wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door: het Rijk, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen, de Kamer van Koophandel Noord, Interreg IV-A/ EFRO en Regio Groningen-Assen.

 

 

 

 

 

 

Regio Groningen-Assen