ITS OpenTripModel - De taal van data delen in de logistieke sector

Er is een taal gemaakt waarbij logistieke distributiestromen efficiënter worden gemaakt. Dit heet het OpenTripModel. Het OpenTripModel is een simpel, licentievrij, licht en makkelijk bruikbaar datadeelmodel voor de online uitwisseling van real-time logistieke en verkeerskundige data. Deze open standaard kan door iedereen gebruikt en verrijkt worden. Voor verladers, vervoerders, overheden, service- en dataproviders wordt het daarmee eenvoudiger om nieuwe applicaties en services te ontwikkelen. Het wordt in dit filmpje verder uitgelegd: https://youtu.be/iaaEn0FrUhg.

Waarom een OpenTripModel?
Het ITS-project OpenTripModel biedt de unieke kans om logistieke distributiestromen nog efficiënter te maken. Doordat de logistieke sector en de overheid logistieke en wegbeheerdersdata delen, ontstaan er legio kansen waardoor vrachtverkeer beter de files kan vermijden, onnodige omrijden of wachten bij een laad- en losplekken wordt voorkomen, de bereikbaarheid van steden wordt verbetert en vrachtwagens rijden meer routes die vanuit leefbaarheid gewenst zijn. We staan aan de vooravond van dit toekomstbeeld wat we OpenTripModel noemen. Het OpenTripModel is een initiatief van Simacan en het ministerie van I&M en is via Regio Groningen-Assen onder projectleiderschap van Groningen Bereikbaar tot stand gekomen.

De weg naar het OpenTripModel en het delen van de data is lang en grotendeels een ongebaand pad. Om alles in vervolgfases goed voor elkaar te krijgen, is eerst een praktijkproef uitgevoerd met logistieke data van Albert Heijn. Deze Praktijkproef was in vier gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Groningen en Assen. De lessons learned en de concrete best practices die daaruit zijn gekomen, zijn essentieel om het OpenTripModel doelgericht en effectief op te schalen naar meer partijen.

Het OpenTripModel past goed binnen de doelstelling van ITS Beter Benutten om een open ecosysteem te creëren waarin verschillende partijen data uitwisselen tussen voertuigen, infrastructuur en databases voor verschillende gebruiken. Het OpenTripModel kan een waardevolle bijdrage leveren aan het uitwisselen van data en informatie binnen de transport- en logistieke sector.    

 

Regio Groningen-Assen