Schapen (tijdelijk) terug op brinken Norg en Westervelde

Drentse taferelen keren weer in Norg en Westervelde. Donderdag 9 november komen schapen (tijdelijk) terug op de putbrink aan de Peesterstraat in Norg.

Op een later moment worden ook schapen op de brink in Westervelde ingezet. Boermarke Norg Oosteind, gemeente Noordenveld en Landschapsbeheer Drenthe zetten zich hiermee in om de brinken duurzaam te beheren. Het gras blijft kort en de schapenmest zorgt voor goede voeding voor de bomen. De Boermarke plaatst een tijdelijk raster om de Schoonebeker schapen van Jan Dalmolen uit Westervelde op de brink te houden.

Brinken zijn een kenmerkend onderdeel in veel Drentse dorpen. Brinken zijn vermoedelijk rond de 12de eeuw ontstaan en kenden eertijds vele sociale en doelmatige functies. Vroeger waren het ook verzamelplaatsen voor vee. Schapen, koeien of paarden werden er bijeen gedreven. Later dienden de brinken als ontmoetingsplek voor dorpsbewoners en werden er markten en feesten gehouden, en zelfs was het als ‘goedkope bouwgrond’ gebruikt om er scholen of zelfs zuivelfabrieken te bouwen.

Samen
Het tijdelijk terugbrengen van de schapen op de brinken is onderdeel van de pilot ‘Landschap onderhouden we samen’. In deze pilot werken Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente Noordenveld en Boermarken samen met bewoners- en vrijwilligersgroepen en grondeigenaren om de biodiversiteit in een gebied te verhogen.

In een netwerk worden ervaringen uitgewisseld, wordt samengewerkt en vindt afstemming van activiteiten en werkzaamheden plaats. De pilot landschap onderhouden we samen wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe, Regio Groningen Assen en de gemeente Noordenveld.

 

Regio Groningen-Assen