previous arrow
next arrow
Slider

Start bouw Facilitair Centrum Interzorg

In het voorjaar van 2018 start Interzorg met de bouw van een Facilitair Centrum in Assen. In het Facilitair Centrum worden ondersteunende activiteiten samengebracht zoals de wasserij en het eten. Deze vinden nu plaats op één van de negen locaties of worden uitbesteed. Voor het onderdeel voeding wordt vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten een bijdrage beschikbaar gesteld.

Bijdrage
De reden dat er een bijdrage beschikbaar wordt gesteld is dat het effect van eten & drinken op de fysieke gesteldheid van cliënten evenals het op een andere wijze bereiden van het voedsel met lokale toeleveranciers aansluit op de regionale speerpunten. Het draagt bij aan de leefbaarheid in de RGA en de regionale economie.

Voeding
In de keuken van het Facilitair Centrum worden de maaltijden voorbereid voor de locaties. Dit kan een volledige warme maaltijd of de ingredienten voor een maaltijd zijn die door een kok samen met cliënten en hun familie op de afdeling wordt bereid. Getracht wordt te werken met verse ingrediënten uit de regio zonder kunstmatige toevoegingen of conserveer-middelen. Verwacht wordt dat de visie op voeding en wijze van voedselbereiding een positief effect heeft op de gezondheid en welzijn van de bewoners.

Logistiek
De negen locaties worden nu iedere dag bezocht door meedere leveranciers. In de toekomst beleveren alle leveranciers het Facilitair Centrum. Van daaruit worden één keer per dag de locaties beleverd met voeding, wasgoed, hulpmiddelen, post, medicijnen, etc. Het aantal transportbewegingen in de omgeving van de locaties neemt af waarmee ook een lagere CO2-belsting wordt gerealiseerd.

Energie
Het pand waarin het Facilitair Centrum wordt gevestigd is duurzaam en in hoge mate zelfvoorzienend in energie, o.a. door de bouwwijze, gebruik van zonne-energie en hergebruik van warmte uit het wasproces.

Interzorg
Interzorg heeft negen verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord-Drenthe. Zo'n 800 cliënten verblijven binnen de muren van Interzorg en 400 daarbuiten. Bij het bedrijf werken zo'n 1200 mensen.

Regio Groningen-Assen