previous arrow
next arrow
Slider

Smart Campus + Regio Groningen-Assen als Innovatiewerkplaats SNN

Samen met ondernemers, bestuurders en politici en vertegenwoordigers van kennisinstituten, het beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties wordt op 14 februari 2018 nieuwe impulsen gegeven aan de economische ontwikkeling van en innovatie in Noord-Nederland.

In de ochtend delen vier (inter-) nationale topsprekers hun visie op de kansen die de nieuwe economie Noord-Nederland kan bieden. In de middag vindt in interactieve werkvormen hierop een verdiepingsslag plaats zoals de workshop van Smart Campus Zernike en Regio Groningen-Assen.

Smart Campus Zernike + Regio Groningen Assen = verbinden in de ruimte
Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Het idee moet aansluiten bij één of meer speerpunten van Regio Groningen-Assen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Smart Campus is een voorbeeld van zo'n Regionaal en Innovatief Project.

Het is een broedplaats voor talent, innovatie en transitie. Met twee universiteiten en tal van jonge ondernemers is Zernike Campus dé plek in Noord Nederland waar wetenschap, onderwijs en innovatief ondernemerschap samen kunnen komen. Het project SMART Campus Zernike ziet de Zernike Campus als vliegwiel binnen een regionale transformatie. De Zernike Campus als startpunt en verbinder. Uniek door de koppeling tussen wetenschap, onderwijs en ondernemerschap is zij dé plek voor innovatie. Een ‘Living Lab’ waarin wordt gezocht naar de meest inspirerende en spannende omgeving voor werken en talentontwikkeling. Ze is een ruimte voor toepassing en experimenteren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere partijen in de regio. 

Kom naar de workshop waar wordt ingezoomd op concrete uitdagingen van SMART Campus Zernike.

Voor meer informatie: http://www.snn.eu/actueel/agenda/innovatiewerkplaats-noord-nederland/

Regio Groningen-Assen