previous arrow
next arrow
Slider

Eén economisch profiel voor de regio

Begin 2020 is Regio Groningen-Assen (RGA) gestart met het maken van een economisch profiel van de regio. De uitkomst zal niemand binnen de regio verrassen: de regio Groningen-Assen onderscheidt zich met de thema's energie, digitalisering en gezondheidseconomie.

Het profiel vloeit logisch voort uit de uitgewerkte profielen en visies die gemeenten, provincies en andere organisaties in de regio al hebben opgesteld. Maar des te scherper het profiel, des te beter je je kunt onderscheiden. Daar wordt de komende tijd in regioverband verder aan gewerkt.

Waarom een economisch profiel?
Van meerdere kanten kwam de vraag om het profiel op te stellen. De NOM gaf bijvoorbeeld aan dat ze haar opdracht effectiever kan uitvoeren met een onderscheidend profiel. Mensen en organisaties weten de regio beter en sneller te vinden wanneer wij als regio een duidelijke keus maken: 'hier zijn wij van'. Wethouders en gedeputeerden in de RGA met economie in de portefeuille hebben gezamenlijk toegezegd hieraan te willen meewerken.

Hoe verloopt het proces?
Om het profiel bij te slijpen, hebben we het in een aantal fasen teruggelegd bij de partners. De thema's zijn vervolgens aangescherpt. Op het gebied van energie is waterstof (mobiliteit) belangrijk , bij digitalisering in de regio valt op dat deze bijzonder interdisciplinair is en bij gezondheidseconomie is de medische industrie een factor van belang. In onderstaande afbeelding is het proces weergegeven. Bij vier momenten hebben we partners uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid en omgeving betrokken:

1. In de update van het businessmodel (via enquête)
2. In de validatie met besluitvormers (interviews)
3. In de uitdagingen 1 t/m 6 (via inspiratiesessies)
4. In de keuzefase waarbij in twee keuzebijeenkomsten met besluitvormers focus wordt aangebracht.

 

Economische uitvoeringsagenda RGA

 

Waar leidt het toe?
Als de keuzes zijn gemaakt voor het economisch profiel, leidt dit tot een regionale uitvoeringsagenda die naar verwachting zomer 2021 wordt vastgesteld door de Stuurgroep. Met de uitvoeringsagenda gaan we de positieve punten van ons economisch profiel versterken. En met de verbeterpunten gaan we uiteraard aan de slag. Dat doen we in de regio in gezamenlijkheid, met alle o's in ons netwerk: ondernemers, onderwijs, overheden, onderzoek&omgeving. Uiteindelijk werken we vanuit één economisch profiel voor de regio dat ons gezamenlijke verhaal vertelt en met één uitvoeringsagenda voor de economie van de regio, die partijen samenbrengt in doen!

Voorbeelden van 'doen' uit de inspiratiesessies:

De inspiratiesessies leverden al geweldige inspiratie voor de uitvoeringsagenda, voor het doen! 5 voorbeelden:

  1. Maak P&R locaties multifunctioneel
  2. Verander subsidies: minder aanvraagprocedure, intensiever contact en met voorwaarden voor publiek rendement
  3. Bedrijfsscholen (her)introduceren
  4. Creëer een ‘faalfonds’ voor ondernemers met kleine beurzen, waarbij geleerde lessen gedeeld worden
  5. Zet een gastcollege-database op met ondernemers
Regio Groningen-Assen