previous arrow
next arrow
Slider

Een Regiomonitor die de gemeenten in de regio Groningen-Assen gaat helpen beter beleid te maken: daarvoor hebben Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) de handen ineen geslagen. Vanmiddag tekenden ze een intentieverklaring om samen te werken aan de Regiomonitor. Begin volgend jaar wordt het eerste 'dynamisch dashboard' gepresenteerd.

De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda van de RGA. De deelnemers (de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe) hebben daarin afgesproken om zoveel mogelijk 'datagedreven' te gaan werken. Gedeputeerde Mirjam Wulfse, voorzitter van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, is blij met de samenwerking: "Met de Regiomonitor krijgen we meer zicht op ontwikkelingen binnen onze regio die we dan beter kunnen volgen. Informatie komt overzichtelijk in beeld en kan snel geactualiseerd en geanalyseerd worden. Bestuurders en inhoudelijk specialisten gaan hier een boel profijt van krijgen."

Daily urban system
In de RGA werken overheden samen aan een goed functionerend 'daily urban system'. Dat is het gebied waarin de meeste mensen wonen, werken, studeren, recreëren en van A naar B gaan. De RGA maakt afspraken over aantallen woningen en de uitgifte van bedrijfsterrein. Ook bewaakt de RGA de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid te voet, per fiets, met de auto en het OV. De Regiomonitor brengt de verbanden binnen het daily urban system in beeld: Hoeveel mensen pakken de fiets voor middellange afstand en hoe verandert dat door de tijd heen? Waar werken mensen die in een nieuwe woonwijk gaan wonen? En kopen ze direct een (tweede) auto als ze daar gaan wonen?

Meten is weten
Om antwoord op deze vragen te vinden is de expertise van het CBS UDC onmisbaar: naast de grote hoeveelheid eigen data beschikken zij over toegang tot een schat aan andere informatiebronnen. Mede-ondertekenaar Ruben Dood, directeur Beleidsstatistiek en Dataservices van het CBS: “We werken al drie jaar met de gemeente Groningen samen om datagedreven beleid te faciliteren. Door als CBS meer regionaal te gaan samenwerken kunnen wij als onafhankelijke partij nog beter voeding geven aan het maatschappelijke debat, beleidsontwikkeling en besluitvorming.”

Eigen data RGA
Deelnemers in de RGA houden ook zelf informatie bij, maar hiervan heeft de RGA geen totaaloverzicht. Deze gegevens worden nu samengevoegd met de informatie van het CBS, waardoor er een completer beeld ontstaat. Analyse van al deze gegevens helpt de RGA (maar ook de afzonderlijke deelnemers) om beter beleid te maken of tijdig bij te sturen.

Het eerste dynamisch dashboard van de Regiomonitor wordt begin 2021 gepresenteerd.

Regenwater verdwijnt steeds minder in riool op Euvelgunne

Op 17 september bezochten wethouder Glimina Chakor, Inge Eshuis van Waterschap Hunze en Aa’s, Herman Beerda van Waterschap Noorderzijlvest en Rixta Zwart van Waterbedrijf Groningen het pilotproject Klimaatbestendig Euvelgunne op bedrijventerrein Zuid-Oost. Op het bedrijventerrein is nu bij vier bedrijven de afvoer van het regenwater afgekoppeld van het rioolsysteem. Daarmee wordt wateroverlast in onder andere de binnenstad van Groningen bij hevige regenval verminderd. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Regio Groningen Assen, Bedrijvenvereniging Zuidoost, Hanzehogeschool Groningen en de deelnemende bedrijven. Wethouder Chakor “Ik vind het super dat we samen met zoveel verschillende partners dit voor elkaar krijgen. Samen maken we Groningen stap voor stap klimaatbestendig”. Tijdens het bezoek onthulden de aanwezige bestuurders het bouwbord met de deelnemende bedrijven.

Klimaatbestendig Euvelgunne

Klimaatbestendig Euvelgunne is een pilotproject gericht op het verminderen van de overbelasting van het rioolstelsel in Groningen. Wethouder Chakor: “Wateroverlast wordt door hevige regenval een steeds groter probleem in onze gemeente. Euvelgunne heeft veel verhard oppervlak en levert daardoor een relatief grote bijdrage aan de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Deze koplopers laten zien dat we samen de oplossing in handen hebben.” Schoon regenwater wordt met de maatregelen uit het riool gehouden. Het verdwijnt in de bodem, wordt naar de Hunze geleid of benut voor de spoeling van toiletten.

Deelnemende bedrijven
Bij de eerste vier bedrijven zijn de maatregelen inmiddels gereed. Bij de bedrijven BMN Bouwmaterialen, Salomon’s Metalen, United Care Products en Perkin Elmer is in totaal ongeveer 40.000 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van het rioolsysteem. Dat is circa 25 % van de totale benodigde behoefte. Er wordt gezamenlijk ruim 38.000 m3 regenwater per jaar uit het riool gehouden. De eerste fase van het project wordt daarmee afgesloten. Johan Mooibroek van United Care Products over hun deelname: “We geloven bij UCP in verduurzaming. In dat beleid past het ook om bij te dragen aan het nemen van klimaatmaatregelen. Dit project was een mooie kans voor ons. Het is fijn dat we met ons groene dak een stukje wateroverlast kunnen voorkomen en het houdt onze kantoren ook meteen wat koeler.” 

Bekijk voor meer informatie ook de informatievideo’s over de klimaatadaptieve ontwikkelingen bij de verschillende bedrijven (korte versie (1 min.)

Op 14 oktober organiseert de P10 het webinar ‘Green Deal; kansen voor landelijk gebied’ als onderdeel van de European Week of Regions and Cities. Deelnemers leren meer over de kansen die de Europese Green Deal-maatregelen bieden voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van landelijke gebieden.

Green Deal
De Green Deal is het programma van de Europese Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie) is hier verantwoordelijk voor.

Sprekers
De P10 zorgt voor een webinar met bijdragen van interessante sprekers. Zo zal Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans) vertellen over het Europese belang van de Green Deal. Sandra Piesik (architect en directeur van 3 ideas B.V.) staat stil bij het internationale perspectief op klimaat en energie en de rol van het platteland. De derde spreker is Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas, die ingaat op de lokale en regionale kansen van de Green Deal.

European Week of Regions and Cities
De webinar ‘Green Deal; kansen voor landelijk gebied’ is onderdeel van de Europese Week van regio's en steden. Dat is een jaarlijks evenement waarin steden en regio's laten zien dat ze in staat zijn om groei en banen te creëren, het cohesiebeleid van de Europese Unie uit te voeren en het belang van het lokale en regionale niveau voor goed Europees bestuur te bewijzen. Vanwege de voortdurende COVID-maatregelen is de editie van 2020 voornamelijk digitaal. Het webinar van de P10 wordt dan ook via Zoom aangeboden.

P10, de stem van het platteland
Het P10-netwerk is het netwerk van inmiddels 22 grote plattelandsgemeenten en laat de stem van het platteland duidelijk horen. De leden van het netwerk vinden elkaar in de plattelandsvraagstukken waar de gemeenten voor staan. De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel en deelt kennis met haar leden onderling en met andere (externe) partijen.

Praktische informatie webinar
Het webinar is op 14 oktober en duurt van 12.30 tot 14.00 uur. De voertaal is Engels en deelnemers ontvangen na aanmelding de inlogcode voor Zoom, het digitale platform waarop het webinar wordt gegeven. Op de website van de P10 www.p-10.nl vinden geïnteresseerden meer informatie en een aanmeldlink.

Het CBS heeft voor de gemeenten in de Regio Groningen-Assen informatie toegevoegd aan het Dashboard Verhuisbewegingen. In dit dashboard zijn verhuisbewegingen te zien van personen van 18 jaar of ouder op een interactieve kaart.

Groningen Bereikbaar is een van de acht finalisten van de BNR Spitsbrekers-award. Deze award wordt door radiozender BNR toegekend aan het bedrijf dat zijn medewerkers het meest efficiënt uit de file haalt. Groningen Bereikbaar neemt, als collectief van bedrijven en organisaties, deel aan de competitie. 

Stemmen

Er kan tot 1 oktober gestemd worden. Op donderdag 1 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Niet alleen het publiek kan stemmen, een vakjury beslist ook mee wie de Spitsbreker-award 2020 krijgt. Stemmen kan via https://spitsbrekers.nl/stem/

 

Er is een Uitvoeringsprogramma in de maak voor Groeningen: het overkoepelende thema dat bestaat uit verschillende projecten op het gebied van ecologie en economie die de komende jaren vorm zullen krijgen. De betekenis van dit laagveengebied gelegen tussen Groningen en Assen wordt steeds groter: het zijn de longen van de regio.

Regio Groningen-Assen