Uitgelicht: Health Hub Roden

In de Health Hub Roden werken bedrijven, zorginstellingen en kennisinstituten samen aan innovatieve toepassingen in de zorg. En hoe belangrijk en relevant dat is, blijkt maar weer eens nu we te maken hebben met de coronacrisis.

Nog voor deze uitbrak, spraken we met directeur Peter Boonstra naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Health Hub: "We verwachten dat in de toekomst nog veel vraagstukken in de zorg op ons afkomen."

Health Hub Roden: kennisknooppunt voor innovatieve medische technologie

De Health Hub in Roden is een kennisknooppunt met het doel samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven - en tussen bedrijven onderling - in de medisch-technologische sector te versterken.Het project heeft een subsidie ontvangen uit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten. Dit jaar bestaat de Health Hub vijf jaar. Hoe staat het ervoor? Een vraaggesprek met directeur Peter Boonstra.

Wat was de aanleiding voor de Health Hub?

"Het idee is ontstaan toen het bedrijf Cordis in 2009 vertrok uit Roden, waardoor een grote groep mensen zonder werk kwam te zitten: er was een wHealthhub onderzoekerkgelegenheidsprobleem van formaat. Inmiddels is dit geheel gekanteld. Werk is er voldoende, echter de mensen zijn er niet om alle vacatures in te vullen. Tegelijk is de zorgvraag in Nederland fors toegenomen. Door meer zorgbehoefte en minder ‘handen aan het bed’ is de vraag naar - en de ontwikkeling van - medische techniek enorm gegroeid. Hetzelfde geldt voor technologische ontwikkelingen in de thuiszorg. De Health Hub speelt hierop in door op het gebied van zorgtechnologie - samen met allerlei partijen - innovatieve ideeën te ontwikkelen en te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bril met ingebouwde computer en camera om het werk van de ambulancemedewerkers op afstand te ondersteunen.”

Wat kun je zoal doen in de Health Hub en wie maken er gebruik van?

"In Health Hub Roden zijn bedrijven en zorginstellingen (cure en care) - samen met studenten en docenten uit ons netwerk - op zoek naar innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Theorie wordt in praktijk gebracht. Medewerkers van bedrijven, zorgmedewerkers, studenten, docenten, lectoren en andere personen die bezig zijn met ontwikkelingen in de zorg, zijn welkom op onze werkvloer. Daar wordt geleerd tussen en met de ondernemers. Studenten werken vier dagen per week aan het eigen (zorg)project en zijn één dag per week beschikbaar voor research- en development-vraagstukken van bedrijven en zorginstellingen."

 Hoeveel bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten?

"Momenteel zijn er dertien bedrijven gevestigd in de Health Hub. Ze delen voorzieningen zoals het FabLab, het medisch biologisch-/chemisch laboratorium, tools voor het onderwijs en de catering. "De Health Hub is in korte tijd enorm gegroeid. Het eerste gebouw bleek al snel te klein en op 1 mei 2019 betrokken we ons huidige - veel grotere - pand. Naast de dertien bedrijven zijn MBO-, HBO- en WO-onderwijsinstellingen actief in de Health Hub. Onlangs zijn de Rabobank en SNN aangesloten waarvan elke derde dinsdag van de maand een medewerker aanwezig is om vragen te beantwoorden over het starten van een onderneming, bedrijfsfinancieringen, verzekeringen en subsidiemogelijkheden." 

Wat is de filosofie achter de inrichting van het pand?

"Er is veel met glas gewerkt omdat we een transparante organisatie zijn. De centrale koffieautomaat fungeert tevens als ontmoetingsplek. De omgebouwde zeecontainers lenen zich uitermate goed om met elkaar in gesprek te gaan. Voordeel van de gemeenschappelijke voorzieningen is dat de gebruikers met veel verschillende zaken in aanraking komen en elkaar kunnen versterken. De onderwijstools worden gebruikt door de verschillende scholen, waardoor niet iedereen hetzelfde aan hoeft te schaffen, maar er juist complementair aanbod ontstaat. Verder zijn er vergader- en presentatieruimtes te huur en er worden regelmatig evenementen en symposia georganiseerd door diverse partijen. Er kan onder andere gebruik gemaakt worden van een tribune met 150-200 zitplaatsen."

 Healthhub vergaderenKunt u een hoogtepunt uit het vijfjarig bestaan noemen?

"Er zijn heel veel hoogtepunten te benoemen. Zoals de ontwikkeling van een leescomputer voor mensen die niet kunnen spreken, de verschillende prototypes die in ons Fablab zijn gemaakt of de zorgmarkt waar zorg- en techniekstudenten samen hun - vaak verrassende - innovatieve ideeën presenteren.

Mooi voorbeeld van een project waar we momenteel mee bezig zijn is de doorontwikkeling van een exoskelet, een hulpmiddel waarmee een dwarslaesiepatiënt weer rechtop kan staan en lopen. Om de loopbeweging natuurgetrouwer te maken werken we aan een verbeterd enkelgewricht voor het exoskelet. Helaas is het bestaande skelet erg duur en beperkt beschikbaar. We willen proberen een goedkoper en nog beter functionerend exemplaar te maken, waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken. Het exoskelet kan ook heel goed worden ingezet voor de lichamelijke ondersteuning van zorgmedewerkers en daarmee het verzuim door uitval van het bewegingsapparaat terug te dringen. Daar gaan we mee aan de slag en hopen zo een basisstructuur vorm te geven voor massaproductie. Het skelet wordt goedkoper en bereikbaar voor meer mensen. Dit project heeft veel publiciteit opgeleverd en ons als innovatiecentrum op de kaart gezet.(Zie ook: https://healthhub-roden.nl/project/we-willen-graag-dat-het-exoskelet-voor-meer-mensen-kan-worden-ingezet). Ook de toepassing van de VR-bril in de medische wereld is veelbelovend. De verwachting is dat in de toekomst de maximale aanrijtijden van ambulances niet meer gehaald kunnen worden. Met behulp van een VR-bril kan er onderweg al de juiste behandeling worden ingezet, doordat de specialisten in het ziekenhuis kunnen meekijken. Ook hoeft waarschijnlijk de traumaheli hierdoor minder vaak uit te vliegen. Voor het brandwondencentrum Martini geldt dat patiënten bij twijfel vaak naar het brandwondencentrum worden gebracht, terwijl in veel gevallen ook een behandeling in een regulier ziekenhuis had volstaan. Met de VR-bril kan er snel worden beoordeeld waar de patiënt naar toe moet, wordt er tijd en geld bespaard en blijven bedden beschikbaar voor de ernstige brandwonden."

Wat zouden jullie graag nog willen bereiken?

"We werken aan de Health Hub 2.0 met onder andere de Hanzehogeschool, Noorderpoort, het Alfa-college, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. We verwachten dat in de toekomst nog veel vraagstukken in de zorg op ons afkomen, zowel op het gebied van technologie voor de thuissituatie als technologische ontwikkelingen voor de cure sector. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord, dus iedereen die ideeën heeft voor zorginnovatie is van harte welkom bij Health Hub Roden!"

 

LogoHealthHubRoden

Regio Groningen-Assen