Met het Rijk is in november 2019 afgesproken dat er in 2020 een plan van aanpak voor schonere logistiek in Noord-Nederland komt en dat er in het Noorden 4 binnensteden zero-emissie binnenstad zijn in 2025. Twee hiervan zijn Groningen en Assen. De RGA coördineert de werkzaamheden. De eerste helft van 2020 is opdracht gegeven aan een 5-tal bureaus om een aantal werkzaamheden te verrichten.

De economie in de gemeente en de provincie Groningen en in de regio Groningen-Assen wordt net als de rest van Nederland geraakt door de coronacrisis. Ook hier heeft de crisis impact op diverse sectoren, zoals horeca, detailhandel en transport. De coronamaatregelen hebben in het onderzochte gebied een negatief effect van € 392 miljoen per maand.

In mei stond de bijeenkomst Economie & borrel gepland over sociaal ondernemerschap. Deze proberen we later dit jaar te organiseren, evenals de bijeenkomsten ter versterking van accountmanagement (met Platform31), de training 'turbo' op toekomstbestendige bedrijventerreinen en een sessie over retailbeleid. Wél is het de bedoeling om nog voor de zomer een webinar over lokaal en regionaal inkopen te organiseren.

In 2019 is in de regio Groningen-Assen 6.7 ha bedrijfsterrein verkocht. Dat is minder dan in 2017 (26.1 ha) en 2018 (11.5 ha) het geval was. Ook blijft het resultaat achter bij het meerjarig gemiddelde van 9.9 hectare. Maar omdat de gemeenten binnen de regio met een groot aantal bedrijven in gesprek zijn over de verkoop van grond, is de samenwerkingsorganisatie Regio Groningen-Assen (RGA) optimistisch over de toekomstige uitgifte. 

Biologisch restaurant De Groene Stoel ontving vorig jaar een subsidie uit de Regeling Regionale en Innovatieve Projecten van Regio Groningen-Assen. Het restaurant is tevens een leerbedrijf waar vluchtelingen zonder diploma's of werkervaring een stageplaats krijgen aangeboden met als einddoel: een betaalde baan. Na een vliegende start in 2019 kwam De Groene Stoel op 15 maart noodgedwongen door de coronamaatregelen tot stilstand. We vroegen initiatiefneemster Nina Hoiting hoe het er nu mee gaat.

LogistiekNoord.nl - zo heet het nieuwe digitale platform goederenlogistiek van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA). Op deze site worden projecten gepresenteerd die de goederenlogistiek in Noord-Nederland slimmer en duurzamer maken. LogistiekNoord is een van de actielijnen uit het overkoepelend programma 'Slim en Groen Onderweg'.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen