Vanuit de Regeling Regionale & Innovatieve Projecten is aan vier projecten een bijdrage toegekend: een televisieprogramma waarin een boomhutbattle Noord-Drenthe op de kaart zet, het opzetten van een hippische regio in het Westerkwartier, het realiseren van een openbaar voedselbos in het Westpark en het opwaarderen van het bezoekerscentrum voor de Onlanden.

De RGA betaalt mee aan grote infrastructurele projecten die de bereikbaarheid van de hele regio verbeteren. Ook het project Groningen Spoorzone, dat nu volop in uitvoering is, wordt mede gefinancierd door de RGA: 34 miljoen euro op een totale investering van meer dan 300 miljoen euro.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en Albert-Jan Postma van het Best Western Hotel Groningen Plaza staken op 17 december een stukje dijk door waarmee het Hoornse Meer met 2 hectare wateroppervlak toenam. Deze dijkdoorbraak was het sluitstuk van een groot investeringsproject om de kwaliteit van de noordoostkant van het meer te verbeteren.

De RGA kijkt zeer tevreden terug op 2019. We organiseerden twee goedbezochte congressen voor onze stakeholders en twee inspirerende thema-bijeenkomsten voor ondernemers in de regio.

Is uw idee goud waard voor de regio? Op 23 maart a.s. is de deadline voor het indienen van aanvragen voor de elfde ronde van de regeling Regionale en Innovatieve Projecten.

In het recent verschenen rapport 'Een nieuwe kijk op bereikbaarheid- duurzaam, persoonlijk en multimodaal' is onderzocht op welke wijze de bereikbaarheid in een stedelijke regio kan worden verbeterd. Kan dan het beste worden geïnvesteerd in de auto, de fiets of het openbaar vervoer?

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen