In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de Nederlands drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Tot en met 2017 ligt de nadruk op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plaats van bestemming te komen. In de Bereikbaarheidsverklaring voor het Vervolgprogramma Beter Benutten heeft de Regio Groningen-Assen met het ministerie van I&M afgesproken om de reistijd van 1.000 sterk vertraagde ritten per dag substantieel en meetbaar te verbeteren. Regio Groningen-Assen heeft in de uitwerking van de opgave een onderscheid gemaakt naar een opgave voor Groningen (800 sterk vertraagde ritten) en Assen (200 sterk vertraagde ritten). Er ligt een investeringspakket van € 24 miljoen, waarvan € 12 miljoen gefinancierd door I&M en € 12 miljoen door Regio Groningen-Assen.

Aanpak Beter Benutten
resultaten onderwijs beter benutten regio groningen assen 1De aanpak in het programma Beter Benutten richt zich op twee aspecten:
1. Een betere spreiding over de dag in het gebruik van de infrastructurele netwerken;
2. De beschikbare capaciteit van deze infrastructurele netwerken optimaliseren en deze netwerken slim(mer) met elkaar verbinden.

In de Regio Groningen-Assen draaien tot en met 2017 vijf projecten: Groningen Bereikbaar, Minder Hinder Assen/Assen Bereikbaar, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, Goederenvervoer en Fiets. De inzet is erop gericht de steden Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg vanaf 2015. Ook worden er maatregelen genomen om de groeiende vraag naar de trein en de bus op te vangen. Het gaat onder andere om het integraal aanbieden van reizigersinformatie, het zorgen voor een samenhangend netwerk van P+R locaties, verkeersmanagement en de toepassing van intelligente transportsystemen (ITS). Meer informatie over Beter Benutten, www.beterbenutten.nl.

Supermarktlogistiek
Met Beter Benutten ITS wordt ingezet op structurele gedragsveranderingen van de reiziger. Regio Groningen-Assen is landelijk trekker van het ITS pilotproject supermarktlogistiek. Goederenvervoerders leveren hun vracht vaak af bij klanten in de stad. Maar tijdens de reis is niet duidelijk welke laad- en losplekken in de buurt van de klant beschikbaar zijn en welke route de stad in de minste vertraging kent. Door "intelligentie" toe te voegen aan vrachtwagens en busjes, kunnen logistieke bedrijven hun aankomst- en vertrektijden beter plannen en communiceren met laad- en losplekken.

ITS Open Trip Model
Het ITS OpenTripModel biedt de unieke kans om logistieke distributiestromen nog efficiënter te maken. Doordat de logistieke sector en de overheid logistieke en wegbeheerdersdata te delen ontstaan er legio kansen dat vrachtverkeer beter de files kan vermijden, dat onnodige omrijden of wachten bij een laad- en losplekken wordt voorkomen, het verbetert de bereikbaarheid van steden, vrachtwagens rijden meer routes die vanuit leefbaarheid gewenst zijn. Het OpenTripModel past goed binnen de doelstelling van ITS Beter Benutten om een open ecosysteem te creëren waarin verschillende partijen data uitwisselen tussen voertuigen, infrastructuur en databases voor verschillende gebruiken. Het OpenTripModel kan een waardevolle bijdrage leveren aan het uitwisselen van data en informatie binnen de transport- en logistieke sector.    

De weg naar het OpenTripModel en het delen van de data is lang en grotendeels een ongebaand pad. Om alles in vervolgfases goed voor elkaar te krijgen is er een praktijkproef uitgevoerd. Van het eerste resultaat is een filmpje gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

 

Regio Groningen-Assen