Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de regeling Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor in totaal een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit de invalshoeken: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn er zes pitchronden geweest. Aan 35 projecten is ruim € 4 miljoen beschikbaar gesteld.

 Welke projecten doen mee? Bekijk het overzicht

Innovatie

Slimme MVO appKern is dat elke innovatie ontstaat vanuit een idee. De Regio wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat ons gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer van onze speerpunten. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.  Er zijn twee momenten per jaar wanneer de projecten kunnen worden ingediend. De deadline voor de volgende ronde is 1 oktober 2018. Neem contact op met het Regiobureau voor meer informatie of download Beoordelingskader Regionale & Innovatieve Projecten.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen, vul dan onderstaand formulier in:

Projectaanvraag

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
* verplichte velden
Regio Groningen-Assen